Mevzuat
TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
21 Mart 2014 Cuma 09:52 
“ Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Mart 2014 tarihli ve 28948 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. „

21 Mart 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28948

YÖNETMELİK

Çevre ve ŞehircilikBakanlığından:

TIBBİ ATIKLARINKONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINADAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/7/2005tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi AtıklarınKontrolüYönetmeliğinin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

Madde 33 – Tıbbi atıklar yakılarakbertaraf edilebilir. Yakma sistemleri büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri,büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde belediyeler veya bunların yetkilerinidevrettiği kişi ve kuruluşlar tarafından kurulur ve işletilir. Ünitelertarafından münferit yakma tesisleri kurulamaz ve işletilemez.”

MADDE 2 – BuYönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – BuYönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


Bu sitede yer alan bilgiler www.saglikdernegi.com adresi kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Tüm hakları Telif Hakları Yasası'nca korunmaktadır. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.