SAĞLIK BAKANLIĞI
Ö.H.Y. Ek madde 5 / ı hakkında görüş talebi
03 Şubat 2020 Pazartesi 12:46 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü   

 

Sayı: 54718026/045/99 - E.363     25/01/2020
Konu: Ö.H.Y. Ek Madde 5 / ı
          Hakkında Görüş Talebi

……………… VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

Bilindiği üzere Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek 5 inci maddesinin (ı) bendi "(Ek:RG 23/9/2010-27708) (Değişik birinci cümle:RG-7/4/2011-27898) 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla mesleğini serbest olarak icra eden hekimler muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini özel hastanelerde yapabilirler. Bu durumda hastalar, hastanedeki tedavi masraflarının kendileri tarafından karşılanacağı hususunda bilgilendirilir. Bu hekimlere hizmet sunan hastanenin mesul müdürü her ay sonu itibariyle tedavi edilen hasta sayısı ve hekim ismini müdürlüğe bildirir. Ayrıca bu şekilde tedavi gören hastalara ayrıntılı fatura düzenlenir." hükmü kapsamında muayenehanesi bulunan hekimlerin muayenehanesine başvuran hastaların teşhis ve tedavilerini özel hastanelerde yapmalarına izin verilmiştir.

Özel hastanenin 1. ve 2. kısım faaliyet izin belgesinde bulunan kayıtlı olmayan uzmanlık dalında muayenehanesi olan hekimlerin muayenehanesine başvuran hastaların teşhis ve tedavisini ilgili uzmanlık dalında hizmet vermeyen özel hastane bünyesinde yapamayacağı değerlendirilmiş olup, bu konunun ilinizde bulunan özel hastane mesul müdürlüklerine yazılı olarak bildirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Gereği:

81 İl Valiliği (Sağlık Müdürlükleri)

Bu sitede yer alan bilgiler www.saglikdernegi.com adresi kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Tüm hakları Telif Hakları Yasası'nca korunmaktadır. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.