Sağlıkta Birlik Derneği
Anasayfa | Künye | İletişim | Sağlıkta Birlik Derneği Ana Sayfan Yap Açılış Sayfası Yap | Sağlıkta Birlik Derneği sık kullanılanlara ekle Sık Kullanılanlara Ekle | Sağlıkta Birlik Derneği RSSRSS 15 Aralık 2019, Pazar
Loading
Sosyal Güvenlik Politikaları - Uzman Hüseyin SÖYLEMEZ
2016 II. SÜRELİ SGK SAĞLIK HİZMETİ ALIM SÖZLEŞMESİ NELER GETİRDİ
29 Mart 2016                1888 kez okundu.             Yazar E-posta:hsoylemez@sankotip.com
Facebook Paylas
“ Sağlıkta Birlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve dernek web sayfamızın köşe yazarı sayın Hüseyin Söylemez'in yeni sözleşme değerlendirmesi „

Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi kurumun web sayfasında yayımlanmış olup, sürecin nasıl yürütülmesi gerektiği, yeni sözleşmenin özel sağlık hizmet sunucuları için neler getirdiği hususlarını aşağıda sundum. Sektörümüze hayırlı olsun.

Sözleşme süreçlerinin aşağıda belirtilen şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

 

1.  Söz konusu sözleşme metnini imzalamak isteyen özel hastaneler 31.03.2016 tarihi mesai saati bitimine kadar Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne (Ankara) müracaat etmeleri,


2.  Diğer özel sağlık hizmeti sunucularının (Tıp Merkezi, Dal Merkezi…v.s)  01.04.2016 tarihinden itibaren 15.04.2016 tarihi mesai saati bitimine kadar yine Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne (Ankara) müracaat etmeleri,


3.  01.01.2016-31.03.2016 tarihleri arasında geçerli olan dönem için Kurumla sözleşmesi bulunan özel sağlık hizmeti sunucularından yeni dönem sözleşmesini imzalamak isteyenler tarafından sözleşme imzalamak üzere yetkilendirecekleri kişinin, imza sirküsü ve vekaletnamesi ile Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne başvurmasının sağlanması,


4.  Bir önceki sözleşme başvurusu sırasında Kuruma iletilmiş ve kabul edilmiş olan sözleşme eki EK-1’de (Sözleşme Yapmak İçin Aranan Belgeler Formu) yer alan belgeler yeniden ibraz edilmeyecek olup bu belgelerin güncel olduğuna dair ekte yer alan taahhütnamenin imzalanması gerekmektedir.


Yeni Sözleşme neler getiriyor kısaca özetleyecek olursak;


1.  Sözleşme 01.04.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olacak.


2.  Dayanak maddesi eklendi. ( Bu sözleşmenin dayanağı; 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi ve 26/03/2016 tarihli ve 29665 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/Protokollerinin Hazırlanması Ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmeliktir.)


3.  SHS’ler hizmet verdikleri hastalara ilişkin fatura eki belgeleri 5 yıl saklamakla yükümlüydü. Bu süre 10 (on) yıla çıkarıldı. (Madde 7.2.6)


4.  “Kurum mevzuatına aykırı olarak alınan ilave ücret bedelinin ilgili kişiye iadesi durumunda ceza bedeli yarıya düşürülür” hükmüne 15 gün süre sınırlaması getirildi.  Yeni hali ile “….tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde ilgili kişiye iadesi durumunda uygulanacak olan cezanın yarısı,” (Madde 12.9)


5.  Sözleşmeyi tek taraflı fesih etme talebinde bulunan SHS ile yeniden  sözleşme talebinde bulunursa 6 ay geçmeden sözleşme imzalanamıyordu. Bu süre 1 yıla çıkarıldı.( Madde 13.1)


6.  Sözleşmenin Feshi maddesine 13.6 ve 13.7 fıkraları eklendi. “13.6. Kurumca ek sözleşme duyurulmasına rağmen SHS, verilen süre içerisinde ek sözleşmeyi imzalamaz ise bu sözleşmenin (13.1) numaralı maddesine göre sözleşmesi feshedilir. 13.7. Bu sözleşmenin tarafı olan tüzel kişiliğin; tek seferde %30, sözleşmenin geçerli olduğu süre içerisinde ise en az %50 oranında hisse devri yapılmış olması halinde; hisse devrinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığı tarih itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır.”


7.  Yönetmelikte yer alan bazı maddeler sözleşmeye doğrudan aktarıldı. 15.10. SHS’nin, yeni dönem için sözleşmesinin yenilenip yenilenmemesi Kurumca daha önce yapılan tespitler, hasta memnuniyeti, kamu yararı, aktüeryal denge ve verimlilik gibi ölçütler değerlendirilerek Kurum tarafından belirlenir. 15.11.Ek sözleşme ile yapılacak değişiklikler, sözleşmeye aykırılık teşkil eden fiiller nedeniyle tebliğ ve itiraz aşamaları tamamlanmış olan yaptırımlardan feragat eden hükümler ihtiva edemez.”


8.  “16.Kasıt Unsuru” maddesi sözleşmeden çıkarıldı.


9.  Sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda daha önce SHS’ larının  hizmet verdiği yerdeki yerel mahkemeler yetkiliyken, bu madde  “ANKARA ili mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.” Şeklinde değiştirildi.


10.  Sözleşmenin yürütme maddesi “19.1. Bu sözleşmenin imzalanması Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, yürütümü ise Kurum ilgili birimi tarafından yapılır.” Şeklinde değiştirilerek sözleşmelerin Ankara’ da imzalanması gerekiyor.


11.  Daha önce iki nüsha imzalan sözleşme artık  üç nüsha şeklinde düzenlenecek olup, bir nüshası GSS Genel Müdürlüğünde, bir nüshası SHS’de ve bir nüshası da Kurum ilgili biriminde saklanacaktır.


12.  SHS’ de çalışan hekimler ile yapılan sözleşmeler kuruma ibraz edilmesi gereken belgeler listesinden çıkarıldı.

Bu sitede yer alan bilgiler Sağlıkta Birlik Derneği adresi kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Tüm hakları Telif Hakları Yasası'nca korunmaktadır. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
FaceBook'tan Yorumla

Yorum Yazın

Yorum yazabilmeniz için Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.
Copyright © 2019 Sağlıkta Birlik Derneği Ulusal Sağlık Haber, Köşe Yazısı, Analiz, Fotoğraf ve Video Portalı. Tüm hakları saklıdır.