Sağlıkta Birlik Derneği
Anasayfa | Künye | İletişim | Sağlıkta Birlik Derneği Ana Sayfan Yap Açılış Sayfası Yap | Sağlıkta Birlik Derneği sık kullanılanlara ekle Sık Kullanılanlara Ekle | Sağlıkta Birlik Derneği RSSRSS 30 Mayıs 2020, Cumartesi
Loading
Sosyal Güvenlik Politikaları - Uzman Hüseyin SÖYLEMEZ
Afiliasyon...
25 Haziran 2016                5236 kez okundu.             Yazar E-posta:hsoylemez@sankotip.com
Facebook Paylas
“ Afiliasyon için son noktayı Sosyal Güvenlik Kurumu koydu..! „

Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) arasında mevzuat savaşlarına neden olan,  hatta bazı dönemlerde yüksek mahkemelerde dava konusu olan  Afiliasyon için son noktayı Sosyal Güvenlik Kurumu koydu.  18.06.2016 Tarih ve 29746 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği değişikliği ile Afiliasyon Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından U3 (Tıp Fakülteleri Bulunan Devlet Üniversiteleri ile ortak kullanım protokolü imzalayan Sağlık Bakanlığı Hastaneleri) ve U4 (Tıp Fakülteleri Bulunan Vakıf Üniversiteleri ile eğitim ve uygulama amaçlı protokol imzalayan özel sağlık hizmet sunucuları) şeklinde tanımlanarak ayaktan geri ödeme listesinde devlet üniversitesi hastaneleri ile eşit tutularak bugüne kadar yapılan tartışmaları sonuçlandırmış oldu. U1(Devlet Üniversitesi Hastaneleri) ile yatarak tedavilerde ufak nüans farklılıkları da olsa artık afiliye özel hastaneler üniversite hastanesi statüsü kazanmış oldu.

Bugünlere nasıl gelindi. Afiliasyon zaman tüneline isterseniz birlikte bir göz atalım;

·  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.04.2012 tarihindeki Genel Kurul toplantısında 480 ve 481 sayılı kararlar alınmış ve bu kararlar ile “Vakıf Yükseköğretim Kurumları ile Özel Hastanelerin İşbirliğine İlişkin Usul ve Esaslar” belirlenmişti. Bu karar doğrultusunda afiliye olan özel hastaneler üniversite hastanesi vasfı  kazanmış oldu.

·  3/5/2014 tarihli ve 28989 sayılı Resmî Gazete’de Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayınlandı.

·  28.05.2015 Yüksek Öğretim Kurumu Genel  Kurul Kararları ile 19.04.2012 tarih ve 480, 481 sayılı kararlar iptal edildi. Afiliasyon şartları yeniden belirlendi ve bu karar doğrultusunda afiliye olan özel hastanelerin üniversite hastanesi olup olamayacaklarına YÖK’ ün karar vermesinin doğru olmadığı belirtildi.

·  31.05.2016 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu çeşitli Vakıf Üniversiteleri ile afiliye beş özel hastanenin sözleşmesini tek taraflı sonlandırdı. Bu beş Özel Hastane mahkeme yolu ile yürütmeyi durdurma kararları aldırıp üniversite hastanesi olarak hizmet vermeye devam ettiler.
·   17.06.2015 Yüksek Öğretim Kurumu’nun YÖK’ün 28.05.2015 tarihli Genel Kurul Kararlarına İlişkin Basın açıklaması.

Yüksek Öğretim Kurumu’nun 17.06.2015 tarihli bu açıklamasında “YÖK’ün konuya ilişkin kararları eğitim ve öğretimin asgari gereklilikleri ile sınırlandırılmış olup, önceki kararda yer alan ve geri ödemeye dayanak oluşturan özel hastanelerin “üniversite hastanesi” kabul edileceğine dair hüküm iptal edilmiş ve YÖK’ün konuya dair belirlediği çerçeve ve aldığı kararlar eğitim öğretimle sınırlı tutulmuştur.”  Yine afiliye olan özel hastanelerin üniversite hastanesi vasfı kazanmasına YÖK’ ün karar vermesinin doğru olmadığına vurgu yapıldı.

·  16.05.2016 Danıştay 15.Dairesi, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ in 7. maddesinin 2 bendi ile 8. Maddesinin birinci bendinin yürütmesini durdurdu. Davayı Türk Tabipler Birliği (TTB) açmıştı.
·   Sağlık Bakanlığı Danıştay’ın gerekçeli kararı doğrultusunda mevcut yönetmeliği iptal ederek 16.06.2016 Tarih ve 29744 Sayılı Resmi Gazete’ de yeni bir yönetmelik  “SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN BİRLİKTE KULLANIMI VE İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK”  yayımladı.

·  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 18.06.2016 Tarih ve 29746 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)  değişikliği ile son sözü söyledi. Geri ödemeye esas teşkil eden SUT eki EK-2/A-1 ve EK-2/A listelerini aşağıdaki şekli ile yeniden düzenledi.EK-2/A-1
SAĞLIK KURUM ve KURULUŞLARININ AYAKTA TEDAVİLERDE SINIFLANDIRILMASI LİSTESİ
STATÜ
KODU
SINIFI
KAMU
U1
Tıp Fakülteleri Bulunan Devlet Üniversiteleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri (Devlet Üniversitesi Hastaneleri)
U2
Tıp Fakülteleri Bulunan Vakıf Üniversiteleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri (Vakıf Üniversitesi Hastaneleri)
U3
Tıp Fakülteleri Bulunan Devlet Üniversiteleri ile ortak kullanım protokolü imzalayan Sağlık Bakanlığı Hastaneleri
U4
Tıp Fakülteleri Bulunan Vakıf Üniversiteleri ile eğitim ve uygulama amaçlı protokol imzalayan özel sağlık hizmet sunucuları
A1
Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı yataklı sağlık tesisleri rollerinin yeniden belirlenmesi ve gruplandırılmasına ilişkin kriterlere göre belirlenen sağlık hizmeti sunucuları
A1 Dal
A2
A2 Dal
B
C
D
E
ÖZEL
TM
Tıp merkezi
DM
Dal merkezi
ÖH
Özel hastane
EK-2/A
 
AYAKTAN BAŞVURULARDA ÖDEME LİSTESİ
KODU
UZMANLIK DALLARI
U1
U2
U3
U4
A1
A1Dal
A2
A2Dal
B
C
D
E
TM
DM
ÖH
ANA DALLAR
 
4400
Acil Tıp
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
20
20
*
4800
Aile Hekimliği
44
44
44
44
36
33
23
23
23
22
22
22
 
 
 
2400
Beyin ve Sinir Cerrahisi
55
55
55
55
45
42
27
26
26
26
23
23
23
20
27
2000
Çocuk Cerrahisi
49
49
49
49
40
38
25
24
24
24
23
23
21
20
25
1500
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
45
45
45
45
37
38
27
27
24
23
23
23
21
20
25
1600
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
49
49
49
49
41
44
32
33
31
29
26
25
25
25
30
1700
Deri ve Zührevi Hastalıkları
41
41
41
41
33
30
24
26
23
23
21
20
20
20
25
1200
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
55
55
55
55
44
42
27
26
26
25
24
23
23
20
27
1800
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
50
50
50
50
40
42
30
30
24
23
23
21
21
20
25
1900
Genel Cerrahi
55
55
55
55
45
44
28
27
27
26
25
24
24
21
28
2200
Göğüs Cerrahisi
49
49
49
49
40
43
28
28
24
23
23
23
21
20
25
1171
Göğüs Hastalıkları
49
49
49
49
41
43
26
27
25
24
24
24
22
20
26
2900
Göz Hastalıkları
43
43
43
43
34
37
23
22
22
21
21
20
20
20
23
1000
İç Hastalıkları
56
56
56
56
45
41
28
27
27
26
25
24
24
21
28
3000
Kadın Hastalıkları ve Doğum
61
61
61
61
50
53
31
30
30
29
28
27
27
23
31
2300
Kalp ve Damar Cerrahisi
56
56
56
56
47
50
27
26
26
26
24
22
22
21
28
1100
Kardiyoloji
68
68
68
68
55
58
34
33
33
32
30
29
29
26
34
2800
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
43
43
43
43
34
32
24
23
23
22
22
20
20
20
24
1300
Nöroloji
51
51
51
51
41
39
29
28
28
27
27
25
25
22
29
3400
Nükleer Tıp
44
44
44
44
36
35
24
23
23
23
22
22
20
20
23
2600
Ortopedi ve Travmatoloji
49
49
49
49
39
41
24
28
23
22
22
22
20
20
24
2500
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
55
55
55
55
44
44
26
25
25
24
23
22
22
20
26
3200
Radyasyon Onkolojisi
44
44
44
44
36
35
24
23
23
23
22
22
20
20
23
3300
Radyoloji**
44
44
44
44
36
35
24
23
23
23
22
22
22
22
24
1400
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
49
49
49
49
49
49
36
36
31
30
25
25
25
25
30
4000
Spor Hekimliği
50
50
50
50
42
44
30
30
24
23
23
23
 
 
 
4300
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
44
44
44
44
36
35
24
23
23
23
22
22
 
 
 
600
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
50
50
50
50
42
45
30
30
23
23
23
23
 
 
 
3600
Tıbbi Genetik
44
44
44
44
36
35
24
23
23
23
22
22
23
23
24
2700
Üroloji
55
55
55
55
44
43
26
25
25
24
24
22
22
20
26
YAN DALLAR
 
3197
Algoloji (Anesteziyoloji ve Reanimasyon)
51
51
51
51
42
39
29
28
28
27
27
25
25
22
29
3198
Algoloji (Nöroloji)
51
51
51
51
41
37
29
28
28
27
27
25
25
22
29
3199
Algoloji (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon)
50
50
50
50
40
42
30
30
24
23
23
21
21
20
25
1596
Çocuk Acil
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
20
20
*
1593
Çocuk Endokrinolojisi
51
51
51
51
42
45
29
31
25
24
23
23
24
23
29
1592
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
51
51
51
51
41
45
29
31
25
24
23
23
24
23
29
1591
Çocuk Gastroenterolojisi
51
51
51
51
42
45
29
31
25
24
23
23
24
23
29
1574
Çocuk Genetik Hastalıkları
44
44
44
44
36
35
24
23
25
24
23
23
23
23
24
1590
Çocuk Göğüs Hastalıkları
51
51
51
51
45
45
31
31
25
24
23
23
24
23
29
1589
Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
51
51
51
51
41
44
28
31
25
24
23
23
24
23
29
1594
Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları
51
51
51
51
42
44
29
31
25
24
23
23
24
23
29
1561
Neonatoloji
51
51
51
51
40
45
28
31
25
24
23
23
24
23
29
1586
Çocuk Kardiyolojisi
68
68
68
68
55
58
36
36
25
24
23
23
26
25
31
1585
Çocuk Metabolizma Hastalıkları
51
51
51
51
44
45
29
31
25
24
23
23
24
23
29
1584
Çocuk Nefrolojisi
51
51
51
51
42
45
31
31
25
24
23
23
24
23
29
1583
Çocuk Nörolojisi
51
51
51
51
41
45
31
31
25
24
23
23
24
23
29
1599
Çocuk Romatolojisi
51
51
51
51
46
45
29
31
25
24
23
23
24
23
29
2781
Çocuk Ürolojisi
55
55
55
55
47
45
31
31
25
24
23
23
22
20
26
1597
Gelişimsel Pediatri
45
45
45
45
37
38
24
27
25
24
23
23
21
20
25
1975
Gastroenteroloji Cerrahisi
55
55
55
55
45
44
28
27
27
26
26
25
24
21
28
1910
Cerrahi Onkoloji
55
55
55
55
45
44
28
27
27
26
26
25
24
21
28
1076
Gastroenteroloji
55
55
55
55
45
43
27
27
26
26
26
25
23
20
27
1053
Tıbbi Onkoloji
44
44
44
44
36
35
24
23
23
23
22
22
20
20
23
1070
Hematoloji
56
56
56
56
45
40
28
28
28
27
26
24
23
20
27
1073
Geriatri
57
57
57
57
43
43
28
28
28
27
26
24
24
21
28
1078
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
55
55
55
55
45
43
27
27
26
26
26
24
23
20
27
1069
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları (İç Hastalıkları)
55
55
55
55
44
40
27
26
26
26
26
24
23
20
27
1198
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları (Göğüs Hastalıkları)
49
49
49
49
42
43
26
27
25
24
24
24
22
20
26
1701
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları (Deri ve Zührevi Hastalıkları)
41
41
41
41
33
30
24
26
23
23
23
23
20
20
25
1068
İş ve Meslek Hastalıkları
44
44
44
44
36
35
24
23
23
23
22
22
22
22
23
1062
Nefroloji
56
56
56
56
46
44
27
26
26
25
25
24
23
20
27
1055
Romatoloji (İç Hastalıkları)
55
55
55
55
45
44
28
28
25
25
25
24
23
20
27
1855
Romatoloji (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon)
50
50
50
50
40
42
30
30
24
23
23
21
21
20
25
3010
Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi
61
61
61
61
50
53
31
30
30
29
29
28
27
23
31
3056
Perinatoloji
61
61
61
61
50
53
31
30
30
29
29
28
27
23
31
2387
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
56
56
56
56
41
43
36
36
28
28
27
26
22
21
28
2679
El Cerrahisi (Ortopedi ve Travmatoloji)
49
49
49
49
39
41
28
28
24
24
24
23
20
20
24
1901
El Cerrahisi (Genel Cerrahi)
55
55
55
55
45
44
28
27
27
26
26
25
24
21
28
2579
El Cerrahisi (Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi)
55
55
55
55
44
44
26
25
25
24
24
23
22
20
26
5350
Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi
43
43
43
43
34
32
24
23
23
22
22
20
20
20
24
 
DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK ANA DALLARI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5100
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
 
 
 
5600
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
 
 
 
5200
Ortodonti
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
 
 
 
5300
Çocuk Diş Hekimliği
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
 
 
 
5400
Protetik Diş Tedavisi
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
 
 
 
5150
Restoratif Diş Tedavisi
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
 
 
 
5500
Periodontoloji
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
 
 
 
5550
Endodonti
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
 
 
 
 
DİŞ HEKİMLİĞİ ANA DALLARI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5700
Diş Hastalıkları ve Tedavisi
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
 
 
 
 
AÇIKLAMALAR
1
Ekli listelerde belirtilmeyen yan dallar, ana dalları üzerinden fiyatlandırılır.
2
Ekli listelerde belirtilmeyen ana dallara ayaktan başvurularda ödeme yapılmaz.
3
* Bu branşa yapılacak ayaktan başvurular, EK-2/B Listesi üzerinden hizmet başına ödeme yöntemine göre faturalandırılır.
4
**Sadece girişimsel radyoloji uzmanlarınca yapılması halinde faturalandırılır. Diğer uzmanlarca yapılması halinde hizmet başı işlemler dahil hiçbir muayene ücreti fatura edilemez.
5
*** Bu branşlar, EK-2/Ç Diş Tedavileri Puan Listesine göre faturalandırılır.
6
Bu branşlara ayaktan başvurularda ödeme yapılmaz.

     Sağlık Uygulama Tebliği eki bu listeler 29.06.2016 tarihinden itibaren yürürlülüğe girecektir. Bu değişiklik sonrası belirsizliklerin ortadan kalkacağı ve  gereksiz  mahkeme süreçlerinin sona ereceği ülkemiz için yeni ve hayırlı afiliasyonlar dilerim.
Bu sitede yer alan bilgiler Sağlıkta Birlik Derneği adresi kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Tüm hakları Telif Hakları Yasası'nca korunmaktadır. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
FaceBook'tan Yorumla

Yorum Yazın

Yorum yazabilmeniz için Üye Girişi yapmanız gerekmektedir.
Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.
Copyright © 2020 Sağlıkta Birlik Derneği Ulusal Sağlık Haber, Köşe Yazısı, Analiz, Fotoğraf ve Video Portalı. Tüm hakları saklıdır.